Boerderij

De hoofdactiviteit van Milire Estae is veeteelt en landbouw, alles op ecologische basis. Er is een fokkerij van Limousins. Momenteel zijn er 400 Limousin koeien, 350 stuks jongvee, 200 Limousin ossen en 20 Limousin stieren.

Geschiedenis
In 2007 besloten wij tot een serieuze verbetering van onze kudde (tot op dat moment hadden wij alleen kruisingen). Voor wij over gingen tot het kiezen van een ras, waren er een vijftal eisen waaraan het door ons te kiezen ras zou moeten voldoen.

1)    Een superieure kwaliteit vlees
2)    Gemakkelijke geboorten
3)    Goed en probleemloos beenwerk
4)    Een goed karakter
5)    Goede vruchtbaarheid

Wij zijn uitgekomen op het Franse Limousin stamboekvee uit de omgeving van Limoges, omdat de Limousins al vele jaren op vruchtbaarheid, geboorten, melkafgifte, karakter en algehele gezondheid worden geselecteerd. En evenals bij ons in Milire zijn er in Limoges hooggelegen weiden en ’s winters lage temperaturen. Het was een kostbare manier om een kudde op te bouwen, maar ook een goede manier, zoals wij hebben ervaren.

In 2008 kochten wij 90 drachtige vaarzen en 4 stieren van Franse Limousin fokkers. Wij zochten ze samen met 5 specialisten uit Portugal, Nederland en Tsjechie, vanzelfsprekend bijgestaan door mensen werkzaam bij het Franse Stamboek, uit.

In 2010 kochten wij er nog 6 stieren bij, ook in Frankrijk. Dit keer kochten wij ze op de veiling van 50 door het Franse stamboek geselecteerde stieren. De stieren waren daarvoor gedurende 4 maanden op onder andere groei, gezondheid, karakter en lichaamsbouw beoordeeld. Tevens was er sterk op gelet dat de dieren geen dubbel bespiering hebben.
In 2011 kochten we nog 6 hele goede in Frankrijk geboren stieren.

In 2014 kochten wij er een stal bij met een capaciteit van 400 runderen. Deze stal wordt nog steeds gereconstrueerd en de fokkerij en de mechanisatie wordt nog altijd verbeterd.

Het merendeel van de dieren op onze boerderij, die op 700 meter hoogte ligt, lopen altijd buiten in de weien.

Wij zijn erg gelukkig met onze kudde. 95% van de geboorten zijn probleemloos en de dieren hebben tot nu toe 100% gezonde benen en voeten. En ze hebben zeer goede karakters!